Geschiedenis

Smederij De Haas aan de Voorstraat in Noordwijk

Smederij De Haas aan de Voorstraat in Noordwijk

1960 - 1975

De geschiedenis van Vink gaat terug tot het jaar 1960 toen oprichter Ed Vink als 16-jarige jongeman in dienst trad bij de dorpssmederij van Piet de Haas in Noordwijk. Op 1 januari 1971 heeft Ed Vink de smederij van de toen 65-jarige Piet de Haas overgenomen. De eerste aanraking met luchtkanalen kwam in de vorm van een opdracht van installatiebedrijf en ‘overbuurman’ Putman. Voor de luchtbehandelingsinstallatie in een sporthal in Noordwijk moesten metalen luchtkanalen worden gemaakt als vervanger van asbest kanalen. Deze opdracht leidde tot een toenemende vraag naar luchtkanalen. De oorspronkelijke werkzaamheden in de smederij kwamen te vervallen en de naam van de smederij werd na enige tijd omgedoopt in E.A. Vink Luchtkanalen.

1976 - 1990

Wegens ruimtegebrek in de smederij verhuisde het bedrijf in 1976 naar Katwijk. Daar zette de groei van het bedrijf zich voort en al snel was de productieruimte te klein. Er werd op hetzelfde industrieterrein nog een hal aangekocht om de een deel van de productie onder te brengen. Omdat er niet alleen luchtkanalen werden gemaakt, maar ook andere staalproducten, is in 1990 de naam E.A. Vink Luchtkanalen veranderd in Vink Systemen.

E.A. Vink Luchtkanalen aan de Lageweg 8 in Katwijk

E.A. Vink Luchtkanalen aan de Lageweg 8 in Katwijk

Vink Systemen aan de Lageweg 53 in Katwijk

Vink Systemen aan de Lageweg 53 in Katwijk

1991 - 2001

Om de problematiek van het produceren op twee locaties op te lossen is eind jaren tachtig besloten om een nieuw pand te bouwen. Deze is in 1991 in gebruik genomen. In 1994 is een gedeelte van het pand van de buren gehuurd waar het magazijn werd ondergebracht. In 1997 is een extra productiehal gehuurd aan de Scheepmakerstraat 32 die met name gebruikt werd voor de productie van grote luchtkanalen. Begin 1998 heeft oprichter Ed Vink zijn functie als Algemeen Directeur neergelegd.

2001 - heden

De geschiedenis herhaalde zich. Door sterke groei werd er geproduceerd op meerdere locaties wat logistiek gezien niet optimaal was. In 2001 deed de mogelijkheid zich voor om op hetzelfde industrieterrein een grote fabrieksruimte te betrekken. Deze is omgebouwd tot een productruimte voor luchtkanalen en luchttechnische componenten. Er is een nieuw kantoor tegenaan gezet en vanaf 2002 zit Vink op de huidige locatie aan de Nijverheidstraat in Katwijk. Vink Products is in 2014 ontstaan door de splitsing van Vink Systemen in een projectenorganisatie en een productiebedrijf. De projectenorganisatie is onder de naam Vink Systemen verder gegaan. De productieactiviteiten zijn ondergebracht bij Vink Products. 

Vink Products is onderdeel van de Vink Groep.

 

De huidige locatie in Katwijk ZH.

De huidige locatie in Katwijk ZH.