MVO

Vink Products kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en neemt de verantwoordelijkheid om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de effecten op mens, milieu en maatschappij.

Thema’s binnen Vink Products waar het gehele team op gefocust is, zijn:

  • Veiligheid en gezondheid
  • Afvalreductie